Straßen aus Zucker 2014-04-16T23:03:36Z Copyright 2014 WordPress strassenauszucker <![CDATA[Neuer Podcast von Julia Go]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/04/17/neuer-podcast-von-julia-go/ 2014-04-16T23:02:36Z 2014-04-16T23:02:36Z Allgemein Julia Go ist ein alter Hase im Berliner DJ-Zirkus. Grossgeworden im Indie- und DHR-Umfeld (Digital Hardcore Recordings – Atari Teenage Riot) fand sie in der Bar 25 und später im KaterHolzig zu ihrer Disco Deep House Leidenschaft. Die letzten Monate verbrachte sie mit Reisen durch Kroatien, Serbien und Israel und hat von dort aus exclusiv für die SAZ diesen Mix aufgenommen. Wir sagen תודה und freuen uns bei den sommerlichen Klängen noch mehr auf den Frühling!


Strassen aus Zucker 011 – Julia Go by Strassen_Aus_Zucker_Podcast on Mixcloud

]]>
strassenauszucker <![CDATA[Kvinoble por la nacio = kvinoble malĝuste]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/04/13/kvinoble-por-la-nacio-kvinoble-malguste/ 2014-04-13T08:08:56Z 2014-04-13T08:08:56Z Other Languages Esperanto Argumentoj kontraŭ naciistoj‘
Ĉiu nacia ideo asertas, ke homoj kunapartenas kiel kolektivo, alivorte kiel nacio. Tiu nacia kunaparteno laŭdire ekzistis antaŭ la ŝtato. Sed vere estas precize male. Pri tio, kiu membras en nacio, decidas la respektiva ŝtato. Ĉiuj pravigoj por nacioj estas fabeloj. Tamen, nacioj estas pli ol kolektivaj fantazioj: per tio, ke aro da homoj estas submetita al iu ŝtata potenco, la ŝtato produktas komunaĵojn inter ili: ili estas ĉiuj submetitaj al ĝiaj leĝoj, devas lerni ĝian lingvon aŭ marŝi por ĝi en militon kontraŭ aliaj nacioj. La mensogo pri la nacio kaj pri komuna nacia intereso iĝas „praktike vera“ nur tiam, kiam homoj amase kredas je ĝi (ekzemple militante en la nomo de „sia“ nacio kontraŭ aliaj homoj, kiuj kontraŭ ili same faras). Homoj, kiuj komprenas sin kiel parton de nacio (do sentas sin germanoj, nederlandanoj, egiptoj ktp.) manĝis la naciecan merdon. Ili ne vidas, ke pro la kapitalismo iliaj bezonoj nur tiam estas prikalkulataj, kiam ili havas monon. Monon, per kiu pagi la rimedojn por la propra bezonkontentigo en la merkato. Ili ne vidas, ke ŝtatoj starigas kaj trapuŝas la kondiĉojn, kies sekvo estas la kapitalisma mastrumado. Kaj kun ĝi la konkurenco de ĉiuj kontraŭ ĉiuj je laborlokoj kaj mono. Ĉe la nuntempa stato de la tekniko, neniu sur la Tero devus malsatmorti, kaj ĉiuj povus havi bonan vivon. Ni devus nur komune disponi la rimedojn de produktado kaj pripensi, kiel ni volas racie produkti kaj distribui la rimedojn por kontentigi la bezonojn de ĉiuj.

Ke nuntempe ĉiuj estas ŝtate dividataj en naciojn kaj popolojn, estas tiel normala afero en kapitalismo kiel estis en la mezepoko la imago, ke Dio dividis la homojn en servutulojn kaj nobelulojn. Naciistoj estas ne nur la nazioj, sed ĉiuj, kiuj opinias, ke estas normale imagi sin germano, brazilano, ĉino ktp. kaj opinii „sian“ respektivan ŝtaton bona. Por klarigi, kial ni ĉiuj estu specigataj en naciojn kaj popolojn, oni proponas diversajn naciismajn argumentojn (komunecon de „raso“, lingvo, historio, kulturo, valoroj). Kvin tiajn pravigojn oni prezentos kaj refutos en la posta teksto.

„Ni estas nacio, ĉar ni havas komunan sangon / ĉar ni estas popolo, kiu estiĝis per biologiaj komunaĵoj.“
La imago, ke nacioj estiĝis pro biologiaj komunaĵoj, aŭ ke homoj povas esti specigitaj laŭ „rasoj“, estas malĝusta. De kiam ekzistas homoj, ekzistas migraj translokiĝoj. Kaj la landlimoj (kaj ene de ili la loĝantaroj) de la naciaj ŝtatoj (de kiuj la plej grandaĝa estas malpli ol 250-jara) atribuendas al hazardaj faktoroj: militaj venkoj aŭ malvenkoj dum iliaj fondo kaj historio. La imago pri nacioj kiel biologie unuecaj kolektivoj estas do ridinda. Kaj eĉ se ĝi estus vera: Nur el tio, ke ni havas kun aliaj homoj komunajn korpajn trajtojn, ne sekvas komuna esenco, komunaj pensado kaj agado. Kaj ankaŭ ne sekvas argumento por partianeco por la nacio, en kiu ni hazarde naskiĝis. Kiu pensas rasisme, tiu klarigas (realan aŭ imagatan) ekziston de homaj karaktertrajtoj kaj kondutmanieroj per ilia aparteno al difinita „raso“, nacio, kolektiva homnaturo. Por rasistoj, la konduto estiĝas finfine el la naturo – kaj ne el specifaj sociaj kondiĉoj, en kiuj ni trovas nin kaj al kiuj ni povas aŭ tiel aŭ alie poziciiĝi. Unu kutima biologia distingo, kiu koncernas la sangon, estas la sangogrupoj. Tiuj troviĝas ĉe ĉiuj homoj. Neniu nacio povas rezervi propran sangogrupon por si. Kompreneble homoj havas diferencojn (variojn) en ĉiaj eblaj korpaj trajtoj (fingrolongo, okulkoloro, orelformo, farbiĝo de la haŭto, lerto fari langorulon, ktp.) – depende de tio, kion oni pro kiu ajn kialo komparas. Ĉiu imago pri „raso“ antaŭpremisas, ke eblas dislimi unu kolektivan homan naturon disde aliaj homaj naturoj. Ĉiuj disdividoj kaj specigoj de korpaj trajtoj estas arbitraj. Ekzistas nek kolektivaj homaj naturoj, nek karakteraj trajtoj ligitaj kun tia. Pro tio ankaŭ ne eblas derivi naciojn de biologiaj tipoj kaj karakterizaĵoj.

„Ni estas nacio, ĉar ni parolas komunan lingvon.“
Tiel malmulte kiel eblas klarigi la nacion per la naturo, tiel malmulte eblas fari tion per la lingvo. Svislando kun siaj kvar naciaj lingvoj montras, ke lingvo ne povas esti la decida afero por nacio. Krom tio, la germana estas parolata ne nur en Germanio. Kiam oni konsideru ion lingvo kaj kiam dialekto, estas distingo farebla nur arbitre. La frisa ekzemple estas multe pli proksima al la nederlanda kaj angla ol al la bavara, kiu siavice estas pli proksima al dialektoj de Aŭstrio. Ankoraŭ pli: kaj la „Horst-Wessel-kanto“ de la nacioj kaj la „Internacio“ de la laborista movado povas esti kantataj en la germana – sed ambaŭ kantoj estas enhave kaj laŭ la intenco plene malsamaj. Kaj inverse: unu saman penson oni povas esprimi en diversaj lingvoj – kaj lingvojn oni povas lerni. Kiun manieron babili la ŝtato levis al la statuso de landa lingvo, estis io arbitra kaj hazarda. Nur pro la burĝa-kapitalista ŝtato naciaj lingvoj aperis en la mondo kaj estis disvastigitaj kaj trapuŝitaj (i.a. per la ĝenerala lernejdevo, per lernejoj) sur la respektiva ŝtata teritorio. Naciaj unuecaj lingvoj estas do inventaĵoj kaj estas la rezulto de ŝtataj agoj kaj leĝaj reguligoj.

„Ni estas nacio, ĉar ni havas la saman kulturon.“
Ankaŭ la imago, ke nacio estas klarigebla per samaj „moroj kaj kutimoj“ kaj samaj kulturaj preferoj, estas sensencaĵo. Kiu pripensas tion, rimarkas rapide, ke la punko el malgranda urbo, la modsekvema entreprenestrino el Berlino kaj la drinkejestro el vilaĝo havas sufiĉe malsamajn kulturajn preferojn kaj „morojn kaj kutimojn“. La plej multaj germanoj enuigite eltenis „sian“ Goethe en la lernejo, dum multaj eksterlandanoj scias aprezi liajn tekstojn. Ĉiu prefero por difinita muziko, literatura epoko, pentroarto, spicaĵo, konduto ktp. estas pli demando de individua gusto kaj de hazardaj kutimoj. En kelkaj regionoj karnavalaj kutimoj estas establita elemento de la kultura vivo, en aliaj ili estas plejparte nekonataj. Kaj kion la frisa teceremonio havas komunan kun la bavara ‚‘Schuhplattler'‘-danco? La nacieco ne decidas pri kulturaj preferoj kaj malpreferoj. Kaj kulturaj preferoj kaj malpreferoj neniam konsistigis la bazon de nacio. La vero estas, ke entute nur la moderna ŝtato kiel la unua inventis la „nacian kulturon“: dum tio ĝi faris kaj faras diversajn aferojn por influi la kulturan sentadon de siaj regatoj. La lernofakoj „germana lingvo“ kaj „prisocia scio“, ekzemple, transdonas al junaj gecivitanoj la unuecan lingvon, selektitan aron de verkistoj kaj la regulojn de la reganta socia ordo. Kio estas alkalkulata al la nacia kulturo, estas do rezulto de la respektiva ŝtata difino.

„Ni estas nacio, ĉar ni havas komunan historion.“
En la lernejo oni instruas la historion de la „propra“ nacio. Kaj ekzistas kelkaj familiaj historioj kiel tiu pri la praavo, kiu iris en la militon kontraŭ „la rusoj“ aŭ „la usonanoj“, aŭ tiu pri la praavino, kiu post tio forigis la rubojn. Sed ke tiuj historioj tiom similas inter si, havas sian kialon en tio, ke jam la prauloj estis kunigitaj kiel ŝtata trudkolektivo, kiel nacio – por kiu ili ekzemple iris militi. Aparte de tio, la familiaj historioj ekzemple de fabrikposedanta familio diferencas konsiderinde de tiuj de la laboristaj familioj, kiuj laboris en la fabriko. Sed eĉ se ĉiuj membroj de nacio fakte havus komunan historion – tio estus jam absolute ne argumento por pozitiva sinrilatigo al la respektiva nacio; pli validas la malo. En la 1950-aj jaroj la nazia pasinteco de Germanio estis prisilentata – dum nuntempe germanaj politikistoj derivas el ĝi „specialan nacian respondecon“ kun la celo pravigi militmisiojn en la tuta mondo. Per lerneja instruado, memorigaj lokoj, muzeoj, klerigprogramoj ktp. la ŝtato desegnas specifan bildon (nacian historion) por subfundamenti siajn respektivajn politikajn celojn. Se oni citas la historion kiel unu kialon aŭ eĉ kiel la unikan kialon por nacio, tiam oni inversigas la verajn rilatojn: ĉar homoj kiel civitanoj estas submetitaj al ŝtato kaj kunkonstruataj kaj traktataj kiel nacia komunumo, ili kiel rezulto ekhavas komunan „sorton“ (ekzemple militi por Germanio). Sen nacia ŝtato neniu nacia historio.

„Ni estas nacio, ĉar ni dividas la samajn bazajn valorojn.“
La lasta provo pravigi la nacion nomiĝas konstitucia patriotismo, kaj ĝi asertas, ke ekzistas ia komuna decido, kiun la membroj de nacio faris: nome, ĉar ili kundividas unuj kun la aliaj difinitajn valorojn kaj la ŝtatan ordon. Nu, mi bedaŭras, sed ĉe tiu decido mi ŝajne malĉeestis. Povas ja esti, ke la gecivitanoj de la plej multaj ŝtatoj akceptas „sian“ respektivan ŝtatan regadformon kaj identiĝas kun ĝi. Ili do opinias, ke estas normala afero esti difinita kiel germano, sviso, brazilano ktp. Tamen, ĉu iam oni demandis al ili, ĉu ili entute konsentas pri tio, ke la Tero estu disdividita en naciajn ŝtatojn? (Kaj eĉ se la propraj gepatroj aŭ geavoj estus iam pridemanditaj, tio ne devontigus nin.) Kaj ĉu homoj povas iĝi membroj de nacio, nur ĉar ili opinias ĝian konstitucion bona? Evidente ne. Samaj valoroj do ne estas la kialo, pro kiu oni alkalkulas personon al difinita nacio. En demokratia nacia ŝtato oni deziras kaj postulas, ke ĉiuj gecivitanoj deklaru sian akordiĝon kun ordo, pri kiu ili en la realo ne havas ion por decidi. Jen la fina konsekvenco de la apoteozata burĝa libereco: demokratio estas la libervola submetiĝo de la unuopulo sub la ŝtato en la nomo de la nacio.

de ‚‘Kritik im Handgemenge'‘ [“Kritiko en la interpuŝiĝo“], Bremeno (grupo de Juna Maldekstro kontraŭ Kapitalo kaj Nacio)

]]>
strassenauszucker <![CDATA[Etnopopolismo mistrafas]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/04/13/etnopopolismo-mistrafas/ 2014-04-13T07:30:23Z 2014-04-13T07:30:23Z Other Languages Esperanto La kapitalismo-kritiko de (nov-)nazioj nek komprenas nek volas abolicii la kapitalismon.

Kial ni entute okupiĝas pri tio?
Dekstra kontraŭkapitalismo ne estas nova fenomeno. El ĝia rasisma kaj kontraŭjudisma mondrigardo kaj el la pozitiva sinrilatigo al popolo, ŝtato kaj laboro – la etnopopolisma mondrigardo – sekvis jam post la Unua Mondmilito simpla kaj falsa klarigo pri la malbonaj ekonomiaj kondiĉoj kaj socialaj problemoj de la kompatinda germana popolo: „Kulpas ili!“ Sed nova afero estas, ke novnazioj okupiĝas pri tutmondiĝo, kaj ke iliaj sinprezento kaj sloganoj alkonformiĝis al tiuj de la G8-kontraŭuloj. Dum kontraŭtutmondiĝaj protestoj, lundaj manifestacioj ['‘noto de la tradukinto'‘: ĉiulundaj regulaj manifestacioj, i.a. kontraŭ malmunto de la sociala sistemo] kaj protestoj kontraŭ la krizo, novnazioj el la NPD ['‘ndlt'‘: Nacidemokrata Partio, ekstremdekstra] ĝis la „Liberaj Kamaradaroj“ ['‘ndlt'‘: neformale organizitaj lokaj ekstremdekstraj grupoj] serĉis aliĝeblecojn.
De la amaskomunikiloj, de la scienca medio esploranta pri „dekstra ekstremismo“ kaj de parto de la maldekstrularo la interesiĝo de novnazioj pri kontraŭkapitalismo estis konstatita kun ekmiro. Tio, ili pensis, estas maldekstra temo – kiel do povas esti, ke maldekstrajn temojn alproprigas dekstruloj? Por „ekstremismo-teoriuloj“ tiu fenomeno estis plia pruvo, ke la du „ekstremoj“ proksimiĝas unu al la alia kaj eble trovis la kapitalismon kiel komunan malamikon. Ĉe tutmondiĝo-kritikaj maldekstruloj troviĝis male la suspekto, ke devas temi pri insido celanta logi „aŭtentikajn“ tutmondiĝo-kritikantojn dekstren. Tial oni do avertis, ke novnazioj „kaŝiĝas“ malantaŭ laŭaspekte kontraŭkapitalismaj sloganoj. Ambaŭ reagoj neas, ke povas ekzisti komunaĵoj kun la propraj starpunktoj. Tamen, iuj el la dekstraj argumentoj kaj tezoj havas efektive kelkajn konektopunktojn kun popularaj kaj maldekstraj klarigmanieroj pri la kapitalismo kaj ĝiaj fenomenoj.
Dum ni kun (nov-)nazioj ne volas diskuti, ni opinias, ke gravas trakti tiujn pensmanierojn en la socio kaj ankaŭ ĉe maldekstruloj.

Radikoj, hejmlando, etna komunumo – pli ol iomete misvoja
Kiam (nov-)nazioj parolas pri kapitalismo, ili ne celas kiel ni sistemon, en kiu ĉiuj partoprenas kaj al kiu ĉiuj estas submetitaj. Kaj kiun ni ĉiutage reproduktas, kiam ni aĉetas ion por manĝi, iras al la laboro aŭ ie volas loĝi. Ili asertas, ke la kapitalismo estas inventaĵo kaj enscenigaĵo de kelkaj unuopuloj (en ilia ĵargono: la „kapitalista kasto“), kiu per ĝi regas la ceteron de la homaro. Ili referencas tiuokaze al naturdonita monda ordo, kiu dividas la homojn laŭ ilia „deveno“ en „popolojn“ kaj „rasojn“. Sekve, ĉiuj devus havi sian „originan“ lokon sur la monda mapo kaj en hierarkia vicordo. Al kiu popolo vi apartenas – tion ne decidas vi mem, sed la popolaneco estas, se tiel diri, heredata. Laŭ tiu asigno oni atribuas al vi ankaŭ trajtojn. Ĉi tiu popolo devas ĉiam bone teni sin unueca kaj konsistigi fortan nacion, ĉar la popoloj devas trapuŝi sin unu kontraŭ la alia en la batalo por resursoj kaj teritorioj. Por tio nececas forta ŝtato. Aha. Tio sonas rasisme, kaj tia ĝi ankaŭ celas esti. Popolo, lando, ŝtato, nacio – sur tiu mondrigardo baziĝas la „kontraŭkapitalismo de dekstre“.

La dekstraj gekamaradoj volas do protekti la propran etnan komunumon. Kaj kontraŭ kio? La popolo – precipe la germana – estas laŭ ili tute „elradikigita“. Pro la antaŭenirinta tutmondiĝo, migrado, senlaboreco kaj rapidmanĝejaj ĉenoj, kiuj anstataŭas germanajn gastejojn. Apud tiuj ekonomiaj minacoj troviĝas ankaŭ holivudaj filmoj kaj similaj kulturaj „negermanaj“ influoj, plejparte el Usono, inter la danĝeroj, ĉar ili laŭdire forŝiras de la popolo ĝiajn „morojn kaj kutimojn“.

Senradikigita laŭ ili estas ankaŭ la laboro, ĉar la homo en kapitalismo ne laboras por la fortigo de la etna komunumo, kio estus ĝiaj naturaj bezono kaj strebo. En alvoko okaze de la Unua de Majo, la „Tago de germana laboro“, novnazioj el Berlino skribis: la laboro estas „karakterkonstrua“ kaj ebligas al la homoj krei sian vivobazon. Homoj devas do plu ricevi pagon por sia laboro surbaze de la principo de laŭmerita distribuado, kiel rekompencon por sia servo al la „etna komunumo“. Sed en kapitalismo la laboristo laboraĉas, male, por la profitisto, la kapitalisto.

Klarigmanieroj ekde konspirteorioj ĝis malkaŝa kontraŭjudismo estas uzataj por identigi tiujn „kapitalistojn“ kaj klarigi ilian potencon. Kial la plimulto de homoj laborus por la persona bono de tre malmultaj? Ĉar, kiel oni asertas, la homoj pere de la tielnomata „predanta kapitalo“ estas sklavigitaj. Tiu kapitalo devenas ne de honesta, krea laboro, sed ĉerpiĝas el akciaj societoj, interezenspezoj, spekulacioj, internacia komerco, kaj ĝi iel kvazaŭ per si mem plimultiĝas. Kontraste kun nacia, sendependa produktadmaniero de etna komunumo, tiu internacia formo laŭ ili estas „kontraŭ la naturo“. Cetere, ekde la komenco de la 20-a jarcento la nacisocialismaj sloganoj malmulte ŝanĝiĝis. Jam la NSDAP ['‘ndlt'‘: la nazia partio] enskribis la „rompadon de la interezo-servuteco“ en sian partian programon en 1919. Ĝi postulis la finon de „enspezado sen laboro kaj peno“, kiu nocio ampleksas komercadon per obligacioj, la bankan sistemon kaj prenadon de interezo. Sub la devizo „laboro anstataŭ dividendo“ la „antikap-kampanjo“ de Liberaj Kamaradaroj okazigis manifestacion en Frankfurto ĉe Majno en 2006.

Tial la respondo de la NPD al la krizo estas, ke „socialemo eblas nur nacie“, kaj ĝi jam denove postulas aferojn, per kiuj ĝi volas konservi la socion kiel eble plej „germana“: abolicii la azilrajton kaj kondiĉi la donon de germana pasporto je havo de gepatroj naskitaj en Germanio, malmembrigi ĉiujn „eksterlandanojn“ de la sociala kaj pensia asekuroj kaj „fortigi la popolon kaj landon“ per „teritorie orientita ekonomio“.

Ne la principo de laŭmerita distribuado kaj la varproduktado estas ĉi tie vidataj kiel problemoj, sed la suferado de la etna komunumo. Sociaj konfliktoj, kiuj rezultas interalie el ĉi tiu freneza rilataro, estas interpretataj en la etnopopola pensmaniero kiel konfliktoj estiĝantaj pro la miksiĝo de popoloj kaj kulturoj. Per la ideologio de „kreanta“ kaj „predanta“ kapitalo oni faras distingon, kiu tiuforme tute ne ekzistas. Entreprenoj, egale ĉu la eta firmao el la najbaraĵo ĉu la granda el Nov-Zelando, ĉiuj agas laŭ la sama logiko. Ili situas en konkurenco kun aliaj entreprenoj kaj devas trapuŝi sin. Same kiel vi la salajrulo okaze de dungiĝoj devas trapuŝi vin kontraŭ aliaj kaj devas atenti, ke vi konservu vian laboron. Estas neniu demando pri tio, ke laboroj estas diverse alte pagataj kaj ke la vivo en kapitalismo estas diverse komforta. Sed ekzistas neniu, kiu staras tute ekster tiuj procezoj kaj tenas la stirilon en la propra mano.

Jen la punkto, ĉe kiu trosimpligita kapitalismo-kritiko kaj etnopopolaj sensencaĵoj kuntrafiĝas: ĉe la kontrastigo de „bonaj“ kaj „malbonaj“ entreprenoj, ĉe la distingado de hejmlandaj entreprenoj, laŭdire principe pli bonaj ol internaciaj konzernoj.

Ekde la komenco de la krizo en 2007 iĝis klare, kian imagon la plej multaj homoj havas pri la kapitalismo. Unue, oni plej ofte taksas ĝin neevitebla kaj necesa. Due, oni komprenas la krizon kiel eraron, kiun iu devas esti kaŭzinta.

En la reagoj je la financa krizo aperas en diversaj ĵurnaloj en Germanio plej ofte du roloj: gajnintoj, kiuj samtempe estas krimintoj, kaj la viktimoj de la krizo.

Kulpaj pro la „kolapso de la ekonomio“ estas laŭdire monavido, la entreprenestroj kaj la bankoj. Aŭ ankaŭ la ŝtato, kiu ne zorgis pri siaj gecivitanoj kaj ne sufiĉe severe traktis la entreprenojn. Sub la sekvoj de la krizo suferas nun la honestaj gelaboristoj, la homoj kun ŝparlibretoj kaj la bona fido je sekureco, la germana ekonomio kaj multe pli da senkulpuloj.

‚‘Der Spiegel'‘ titolis unu numeron en 2009 pri la krizo-temo „Casino Global“. Bildo, kiu prezentas la akciajn merkatojn kiel grandan vetludon, en kiu la borsonegocistoj plezuriĝas per fordiboĉado de la mono de aliaj homoj; je la ĉagreno de tiuj aliuloj, kiuj devis peze labori por la mono. Simile la analizo de la sukcesa filmfaristo Michael Moore, kiu en sia filmo „Capitalism – a Lovestory“ [“Kapitalismo – amhistorio“] diras, ke la kapitalismon estis origine bona ideo. Li diras, ke ĝi elreliĝis nur pro la senbrideco de la entreprenistoj kaj homoj de la politika sfero.

Tiu rigardmaniero ne akordas kun la malkaŝa kontraŭjudismo de la (nov-)nazioj. Sed ankaŭ ĉi tie oni diferencigas inter bona kaj malbona kapitalismoj kaj desegnas bildojn, kiuj tre proksimas al tiuj de la „kreanta“ kaj la „predanta“ kapitalo.

Sub la premiso, ke la problemo estas nur monavido kaj komercado per akcioj, la solvo estus simpla: nur la malbonaj kutimoj de la homoj devus ŝanĝiĝi. Paf paf: pli justa kapitalismo? Apenaŭ. Malbonaj kutimoj povas ekzisti, sed ne estas ili, kiuj trudas al homoj akciajn negocojn kaj salajrolaboron. Tial ankaŭ vanas la volo kontraŭagi ilin per moralaj rimedoj.

Por sence kritiki la kapitalismon, oni devas do kompreni ĝin, kaj samrilate ankaŭ la ŝtaton kaj la nacion. Kun la mondrigardo de la NPD kaj ĝiaj samspirituloj tio estas tute senperspektiva. Ilia ideologio de sango kaj tero ĉiukaze ne alportas nin al pli bonaj kondiĉoj – male. Ĝuste tiu, kiu volas havi kun ili nenion komunan, devus demandi al si, de kie venas la paralelaĵoj kun iliaj tezoj. Ĉar interkovriĝoj kun la postuloj de (nov-)nazioj ne signifas, ke tiuj ion ĝuste faras, sed ke ĉe oni mem io malĝustas.

]]>
strassenauszucker <![CDATA[20-jariĝo de la reunuiĝo?]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/04/13/20-jarigo-de-la-reunuigo/ 2014-04-13T07:23:24Z 2014-04-13T07:23:24Z Other Languages Esperanto Marde je la sepa sonoris ĉe Franciska la vekhorloĝo. De kelkaj semajnoj Franciska ne plu ŝatas mardojn. Jen kial malfacilas al ŝi ellitiĝi. Ĉar hodiaŭ estas denove la lernofako „politiko kaj ekonomio“. De kiam malkovriĝis, ke de ŝi devenas la Germanio-kritikaj glumarkoj en la lernejo, oni en „politiko kaj ekonomio“ ankaŭ tion temigas. Tiam venis la tuta argumentaro, kiun ŝi jam tiel ofte aŭdis. Ke ĉiu bezonas nacian identecon. Ke Germanio jam tiel multon atingis. Goethe, Schiller, Luther, Einstein. Ke ankaŭ aliaj nacioj fieras, kio estas absolute normala afero. Ke ankaŭ en Pollando troviĝas nazioj. Fine ŝi ne plu sciis, kion ŝi diru, kaj eĉ ne plu ĝuste, kion ŝi pensu. Kaj aldone al ĉio ĉi, hodiaŭ s-ro Hoffmann volas eĉ veturi kun la gelernantoj al tiu publika aranĝo okaze de la „20-jariĝo de la reunuiĝo“.
Franciska plilongigas la matenmanĝon sen rimarki tion, kaj tiam estas jam la oka horo. Efektive, ŝi devus nun ekkuri kaj verŝajne ŝi tamen alvenus tro malfrue. Anstataŭe, ŝi decidas havi ventrodolorojn.Tio estas unu el la malsanoj, kiujn oni ne povas kontroli tuj. „Ventrodoloroj, bone, mi pludonos la informon“. La instruistino, kiun ŝi kaptas pertelefone en la sekretariejo, efikas stresigita kaj ne faras pliajn demandojn. Nun Franciska sidas hejme kaj el ŝia kapo ne foriras ĉiuj tiuj diskutoj, kiujn ŝi havis dum la pasintaj semajnoj en la lernejo. Do ŝi decidas rigardi ĉion pli precize: Germanio, kio estas tio fakte? Kial oni reunuigis ĝin? En Vikipedio ĉio sonas absolute sendanĝera: 16 federaciaj landoj, Baza Leĝo, 82 milionoj de enloĝantoj, la registara formo de parlamenta demokratio. Ĉi tie ŝi trovas, haste serĉante, nur pozitivaĵojn pri Germanio. Nenio, kio respondas al la malkomforto, kiu sidas sen foriri en la profundo de ŝia stomako.
Germanio estas jam pramalnova, tion diris al ŝi la kunlernantoj, aĝa milojn da jaroj. Temis tiam pri la Batalo de Varus en la Teŭtoburga Arbaro en la jaro 9 kaj pri la ĝermanoj. Survoje al la biblioteko Franciska kolektas ankoraŭfoje ĉiujn argumentojn, kiujn oni prezentis al ŝi. Kaj tiam ŝi komencas rigardi diversajn librojn, kiujn ŝi trovis per la serĉado per notvortoj. Germanio estas nacio aŭ ankaŭ nacia ŝtato, estas skribite tie. Kaj tiuj nacioj estiĝis, kiam la kapitalismo formiĝis. Kiam tio okazis en Germanio? 1871. Antaŭe, estas skribite tie, ekzistis Prusio, Bavario kaj ege multe da aliaj ŝtatetoj, kiuj kuniĝis. Sed … en 1871! Do Germanio estas … merdon, ŝi fakte ne tiom ŝatas matematikon … 138-jara. Tio estas ĝuste kvar generacioj. Sed la kunlernantoj de Franciska kaj s-ro Hoffmann ja ĉiam parolis pri la ĝermanoj kaj la germana popolo. Tiam devus ekzisti tiu germana popolo jam antaŭ 1871, nur per landlimoj dividita. Ĉu okazis tiam unuiĝo tia, kia en 1989? Sed en la libroj pri historio en la biblioteko io tia ne estas menciita. En la 19-a jarcento la komerco pro la kapitalismo tre fortiĝis kaj la multe da doganimpostoj, kiujn oni devis pagi ĉe ĉiu landlimo, forte bremsis la evoluon. Ĉefe la komparo kun la jam progresinta Francio evidentigis tion al la germanoj. Nur antaŭ tiu fono formiĝis komuna germana nacia strebado en la suprenstrebanta burĝaro. Kelkaj el la etŝtatoj eĉ rezistis kontraŭ la fondo de la regno en 1871. Oni trudis ĝin al ili per armea forto. Ĉu do antaŭe ne ekzistis germana popolo?!
Kial la kunlernantoj de Franciska nun jam la tutan tempon parolas pri popolo kaj miljara historio? Precipe interesa laŭ Franciska estas, ke pli frue en Berlino kaj Brandenburgio triono de la loĝantaro parolis la francan – kiel tio povas esti? Ŝi malkovras sciencan libron, kiu ŝajne havas kelkajn pretajn respondojn. Ĝi estas terure nekompreneble verkita, kaj Franciska superflugas nur kelkajn paĝojn. Tie estas skribite, ke nur per la estiĝo de la nacio trapuŝis sin unueca lingvo. Ankaŭ la imagoj, ke ekzistas komunaj historio, kulturo kaj kunaparteno, estiĝis nur okaze de tiu formiĝo de nacioj. Nun la afero komencas havi sencon por Franciska. Ŝi notas tion, por ne forgesi ĝin: Germanio estis inventita en la 19-a jarcento.
Tiam reeĥas la vortoj de s-ro Hoffmann en la oreloj de Franciska: tio, ke Germanio plenumis tiom da bonaĵoj. En la lecionoj pri historio oni ĉiam premis ŝin, por ke ŝi estu tre precizema. Ŝi neniam povis noti enkape tiom da jarciferoj kaj devis tamen parkeri ilin. Do, ŝi pensas, ĉi-foje mi estos tre precizema: se Germanio ekzistas nur ekde 1871, tiam Bach, Goethe kaj Luther forfalas ekster konsideron. Tiam ŝi notas la elstarajn eventojn de la historio de la germana nacio el la granda enciklopedio, por povi raporti pri ili al siaj kunlernantoj: 1884 ĝis 1919 germana koloniismo (Germanio havis multnombrajn koloniojn en Afriko kaj Azio), 1904 genocido kontraŭ la hereroj kaj namoj en Germana Sudokcidenta Afriko, la Unua Mondmilito, Nacia Socialismo, Dua Mondmilito, holokaŭsto. Germanio estas ekspozicio de hororaĵoj, Franciska pensas, dum ŝi iom post iom komprenas, kial ŝi havas tiel fortan malinklinon, kiu ne povis forlasi ŝin. Nun klariĝas al ŝi, kial ŝi ne volis kuniri hodiaŭ al la rememoriga aranĝo pri la reunuiĝo de la ekspozicio de hororaĵoj.
Ĉe la venonta renkontiĝo de la lerneja ĵurnalo ŝia kun fervoro verkita artikolo kuŝas sur la tablo. Ĝi iĝis multe tro longa kaj ŝi ne scias, kie ŝi ankoraŭ koncizigu. Franciska estas iomete ekscitita kaj necerta. Tiam ĉiuj unu post la alia rigardas supren, fininte la legadon. „Via teksto etas tute bona. Estas fakte interese. Sed tia historileciono … en la lerneja ĵurnalo, ĉu tio ne estas iomete tro seka?“ Efektive, pensas Franciska. Fakte oni devus demandi ankaŭ, kiel tio rilatas al ni. Kia problemo estas tio hodiaŭ, ke ĉiuj aĉetas la stultaĵojn?
Post la iom longa diskuto en la redakcio de la lerneja ĵurnalo ŝi eksidas kaj plu verkas sian artikolon. Ŝi komencas per tio, ke post la reunuiĝo videbliĝis, ke la imago pri „germana popolo“ signifis ĉefe perforton. Kiel neniam antaŭe post la epoko de Nacia Socialismo ekzistas dekstrulaj kaj rasismaj atakoj, pogromoj kaj murdoj. Ĉe la reunuiĝo kuniĝis ne simple du strukturoj, sed io sufiĉe perfortoplena.
Sed eble mi kolektos unue ĉiujn aferojn, kiuj faras tian nacion neeltenebla, antaŭ ol simple ekskribi, pensas Franciska, kaj komencas fari liston. Preskaŭ ĉiutage oni deportas homojn. Tio devas esti inkluzivita, ĉar efektive ĉiuj devus povi loĝi tie, kie ili volas. Kaj tiu pogroma etoso el la 90-aj jaroj nun ĉiam ankoraŭ ekzistas. Amikino, kiu ne estas blanka, diris al ŝi, ke ŝi neniam veturas al Brandenburgio, ĉar estas tro danĝere. Post la Nacia Socialismo vivas nur tre malmulte da judoj en Germanio pro la ĉiam ankoraŭ forta malamikeco al judoj. Renkontiĝas ĉiam ankoraŭ grupoj de forpelitoj, kiuj postulas, ke la en 1945 al Pollando transdonitaj teritorioj ree apartenu al Germanio … Ho ve, tiu listo fariĝos longa. Franciska decidas fari el ĝi tutan artikolserion en la lerneja ĵurnalo.

]]>
strassenauszucker <![CDATA[Punkrocktourbus auf Punkrockbustour]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/04/01/punkrocktourbus-auf-punkrockbustour/ 2014-04-01T13:42:12Z 2014-04-01T13:42:12Z Allgemein rues des fischfilet

Deutschland ist und bleibt Scheiße.
Besonders Scheiße ist es dort, wo die NPD an den 5% kratzt und bei den U18
Wahlen teilweise bis zu 11,5 % erreicht werden. Wo Crystal, Pfeffi und
Bushaltestelle die einzigen Attraktionen versprechen und Fortschritt
allenfalls beim Erreichen des nächsten CandyCrush-Levels zu verzeichnen
ist: Willkommen in der ostdeutschen Provinz!

In vier ausgewählten Megacities macht der Punkrocktourbus auf des Rues de
Fischfilet Halt und möchte die Tristesse Deutschlands für einen Tag
vergessen machen.

On Stage:
Die Kaput Krauts ärgern sich mit eingängigen Melodien am singalong vorbei
über den Missstand, dass es Deutschland immer noch gibt und all jene, die
den Hype teilen. (Zu recht!) Wir freuen uns auf ihren Tourauftakt!

Feine Sahne Fischfilet machen Naziabwehrmucke als hätte es Riotgrrrl nie
gegeben: Laut und bassig und manchmal Oberkörper frei. Für Fans.

Für die Tanzbegeisterten, die sich über Kopfnicken und Pogo hinauswagen,
gibts elektronisch-poppig Verspieltes gegen die Unterbewaffung in
hellersdorfer Situationen von Das Flug, später legen Elektroloox auf: Love
Techno, Hate Germany!

Wir freuen uns auf eine steile Sause in Cottbus , Pasewalk, Quedlinburg
und Roßwein. Ein Accessoire, das ihr aber auf keinen zu Hause lassen
solltet ist: RESPEKT. Wir haben kein Bock auf dummes Rumgemackere,
homophobe oder sexistische Kackscheiße. Druschba Antifa.

]]>
strassenauszucker <![CDATA[Routes Sucrées #2 online!]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/03/11/routes-sucrees-2-online/ 2014-03-11T16:28:05Z 2014-03-11T16:28:05Z Allgemein ENGLISH! Titelblatt RS #2

„It doesn‘t matter, if you‘re black or white“. If only, Michael! It’s true enough that many do not mind. Skin colour: Mhhh… oatmeal? Pink?
Those who don‘t qualify as white know much more about this. In this second issue of Routes Sucrées we concerned ourselves with racism – another boundary of the world we did not agree on. We tried to find out how these structures arose, how they function and how they are
maintained – still separating us from the beautiful life. To work on this issue wasn‘t easy. How can we write about racism although we ourselves have no direct experience of it? There are people who can choose whether and when they want to deal with racism. That they come from Berlin-Kreuzberg may not be believed, but with a silent „Frankfurt“, „Hamburg“ or „Vienna“ the question about their origin is finally answered. They do not permanently need to explain their sound knowledge of German. They do not need to know the meaning of their name. No demand to integrate or „to leave again“.
What white lies are told to explain. Of overcrowded boats and empty plates. Why „Refugee“ means „fighter“, how activists struggle in the refugee camp in Berlin. And given that we demand streets made of sugar, les Routes Sucrées, it is time to suss out a colonial history that is anything but sweet.

Read it as pdf

]]>
strassenauszucker <![CDATA[Sweet Talking: The toten Crackhuren im Kofferraum]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/03/04/sweet-talking-the-toten-crackhuren-im-kofferraum/ 2014-03-04T00:05:42Z 2014-03-04T00:05:42Z Allgemein Sweet Talking The toten Crackhuren im Kofferraum (T.C.H.I.K.) Bei einem solchen Bandnamen muss eindeutig mehr dahinterstecken als Rumgeblödel und Tanzmusik. Oder vielleicht doch nicht? Was Lulu, Nura und Doreen vom Arbeiten vs. Harzen halten, wie die Tour im Vorprogramm von K.I.Z. gelaufen ist und warum sie keinen Bock mehr haben über Nazis zu reden. Hier im Interview.

Saz: Wir müssen euch ja gestehen, dass wir gerade ganz schön aufgeregt sind, mit so berühmten Leuten wie euch zu reden!
Lulu: Ach so nen quatsch, es kennen uns zwar wirklich mittlerweile viele Leute, aber ich muss immer noch zu ’nem Mindestlohn rumackern.
Saz: Na ja, bekannt zu sein bedeutet eben nicht automatisch, auch reich zu sein. Aber z.B. den Song „Ich und mein Pony“ kennen ja echt fast alle Leute.
Das ist uns klar geworden, als wir uns am Mittwoch noch mal getroffen haben und ein bisschen rein gehört haben. Deshalb wollten wir euch fragen: Warum habt ihr das zweite Album so gemacht, wie ihr es gemacht habt? Wie habt ihr euch musikalisch weiterentwickelt? Was habt ihr anders gemacht?

Lulu: Ich weiß nicht. Wir wollten uns gar nicht weiterentwickeln. Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht, ob wir uns überhaupt entwickeln. Textlich ist das meiste ja von mir. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass ich ein bisschen wütender war als sonst. Auf Männer allgemeinen. Es geht ja auch eigentlich nur um Männer. Ich hab mich auf jeden Fall getrennt, ich hab mich mit meinem Vater gestritten. Das sind alles Sachen, die Einfluss genommen haben. Und ich hab keine Wohnung gefunden. Deswegen war ich auch ein bisschen wütend. Aber ich hab nicht darüber nachgedacht, ob ich etwas krass anders mache als beim letzten Album. Das war eigentlich genau so unorganisiert und durcheinander wie da auch. Nur, dass wir vielleicht mehr selbst gemacht haben. Beim letzten mal war es ja so, dass wir auch ein paar Sachen von anderen genommen haben, also von anderen haben produzieren bzw. haben schreiben lassen. Das haben wir jetzt auch machen lassen aber nicht so viel.
Saz: Also war das mehr die Musik oder die Texte?
Lulu: „Geniale Asoziale“ zum Beispiel hat ein guter Freund von uns geschrieben. aber es war jetzt nicht so, dass irgendwer für uns geschrieben hat. Man merkt auch schon, dass er uns kennt. Er war auch mit uns auf Tour und hat das eben genau für uns geschrieben. Eigentlich hab ich doch immer alles alleine geschrieben. Zumindest alles, was ich alleine gesungen hab. Die Features hab ich selber schreiben lassen.
Saz: Du hast gerade den Song „Geniale Asoziale“ erwähnt. Den finden wir ziemlich cool. Wir von der Straßen-aus-Zucker-Redaktion machen uns auch immer Gedanken, wie wir so über die Runden kommen, ohne uns zu sehr mit Arbeit zu stressen. ist „Geniale Asoziale“ eure Antwort auf die Gesamtscheiße, in der wir so leben? Wie habt ihr das empfunden?
Lulu: Nun, das ist eher ein Drüber-lustig-machen. Von Künstlern wird ja immer gesagt, „Was soll`s? Ihr kriegt ja sowieso das Geld in den Arsch gesteckt! Ihr müsst ja eh nur chillen.“ Das ist so das gängige Klischee, dass man ja eigentlich nichts macht. Ab und zu schreibt man halt ein Lied, wenn man besoffen irgendwo rumliegt. Und darüber haben wir uns lustig gemacht. Das war ja tatsächlich eine Zeit lang so aber jetzt machen wir das nicht mehr.
Saz: Aber ist rumhartzen eure Antwort darauf? Du hast gerade erzählt, dass du für den Mindestlohn arbeitest. Wie macht ihr das mit Jobs und Musik?

Lulu: Ja ich arbeite für den Mindestlohn. Musik zu machen ist nun mal leider ein ziemlich teures Hobby und vor allem auch, was Zeit angeht. Du hast einfach keine Zeit, dir eine richtige feste Stelle zu suchen. Das ist einfach so, weil du flexibel sein musst und dann kriegst du halt meistens nur die Kack-Jobs. Ich bin ja eigentlich froh, dass ich auch was habe. Vor allem, dass ich was habe, von dem ich weiß, dass ich auch wieder anfangen kann, wenn ich mal einen Monat lang nicht arbeiten kann. Aber das ist eben auch das Ding, dass ich nichts verdiene.
Nura: Du arbeitest eben, um dein Hobby zu finanzieren.
Lulu: Aber harzen will ich nicht mehr. Das habe ich ein Jahr lang gemacht und es war voll anstrengend. Du wirst auch ständig kontrolliert und hast alte Männer vor der Tür, die reinkommen wollen und du sagst „Nein“ und bekommst dann 20% weniger.
Nura: Dann lieber Zeugen Jehovas, die vor der Tür stehen.
Lulu: Die nehmen mir wenigstens nicht direkt mein Geld weg. Das mit dem Hartzen war auf jeden Fall ganz schön Ass und dann bieten sie dir auch immer nur so Scheißjobs an. Wenn sie dir wenigstens eine Weiterbildung anbieten würden. Aber um eine Weiterbildung zu kriegen, musst du erst Millionen Formulare ausfüllen, auf die du gar keinen Bock hast und die du auch gar nicht verstehst und eine Job-Alternative kriegst du nicht. Nur so Beschäftigungstherapien. Deswegen hab ich gesagt, dass ich darauf scheiße, von weniger lebe und arbeiten gehe. Eigentlich ein blöder Deal.
Nura: Die suchen dir ja auch nichts Passendes. Hauptsache du machst irgendwas. Entweder du nimmst es oder du hast Pech. Also musst du es nehmen, auch wenn es gar nicht dein Ding ist.
Lulu: Also ich musste mal im Call-Center einer Krankenkasse arbeiten. Da sollte ich Eltern anrufen, deren Kinder so eine Augenarzt-Untersuchung in der Schule gemacht haben. Da musst du so was sagen wie: „Die Befunde liegen jetzt vor. Die darf ich Ihnen aber leider nicht verraten. Kommen Sie doch mal zu einem Beratungsgespräch zur Krankenkasse.“ Ich hab dann gesagt, dass ich das nicht mache. Das ist so asozial. Ich will das nicht machen. Das ist einfach Verarsche. Dann meinten die vom Amt nur wieder: „Job abgelehnt. 20% weniger. Sorry.“ Das war mir dann zu blöd.
Saz: Aber Arbeit ist ja auch nicht die tollste Lösung!
Nura: Arbeit ist nie die Lösung!
Lulu: Also ich finde arbeiten für mich schon gut. Ich mag vor allem so monotone Sachen. Einfach, weil ich da nicht nachdenken muss. Das ist für mich auch ein bisschen entspannend. Aber ich brauch das auch. Ich weiß, wenn ich zu Hause rumliege und nichts mache, dann kriege ich den Arsch auch nicht hoch, um was Nützliches zu machen. Deswegen brauch ich das Arbeitengehen schon ein bisschen, um mich vom Kopf her wach zu halten. Eigentlich würde ich auch viel lieber in der Sonne liegen und chillen aber dann werde ich wahrscheinlich für immer in der Sonne liegen und chillen. Und nichts anderes mehr machen.
Nura: Oder du wirst Prinzessin.
Lulu: Aber dann muss ich Kinder kriegen. Und dann muss ich mich bei Top Shop einkleiden lassen.
Nura: Oder du musst dich adoptieren lassen von diesem Sachsen-Anhalt-Typen.
Saz: Was für ein Sachsen-Anhalt-Typ?
Nura: Dieser Prinz Anhalt von keine Ahnung. Ich hab seit neustem einen Fernseher.
Lulu: Der alte Eklige! Ein richtig perverser alter Mann.
Nura: Der Typ macht grade irgendeine kranke Sendung mit Mädels, die Prinzessinnen werden wollen. Manche Leute kaufen sich diesen Titel und die bekommen ihn einfach geschenkt. Und als ich gestern Fernsehen geguckt habe, waren grade zwei Mädels im Finale. Und die sollten sich dann die Haare auf der einen Seite abrasieren lassen und das Emblem von Sachsen-Anhalt auf sprühen lassen. Und da war diese Lory Glory, die irgendwie krass bekannt ist und noch eine andere Alte. Und die eine hat das dann auch wirklich gemacht. Und der Knaller: In der nächsten Sendung entscheidet er erst, welche er nimmt. Und die eine so: „Nee, das mach ich nicht. So sieht eine Prinzessin nicht aus.“ Und er nur so: „Doch! So sieht für mich eine Prinzessin aus.“ Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich hab die eine Seite ja schon abrasiert. Dann mach ich euch alle zu Co-Prinzessinnen. Oder wir heiraten einfach.
Lulu: Darfst du uns dann auch adoptieren? Darfst du den Titel weitergeben?
Nura: Ja ich muss mich ja dann fortpflanzen. Mit euch.
Saz: Du meinst, wenn man einmal jemanden einschleust, kann man das auch weitergeben?!
Nura: Dann wirst du auch auf coole Partys eingeladen, weil du nichts kannst.
Saz: Ihr seid ja relativ viele Leute in der Band. Wir bei der Saz-Redaktion wissen, dass das mit vielen Diskussionen verbunden ist und versuchen immer, einen Konsens zu finden. Wie läuft es bei euch mit der Entscheidungsfindung? Gibt es da klare Hierarchien oder versucht ihr, einen gemeinsamen Nenner zu finden?
Lulu: Also ich bin der Chef. Ist wirklich so. Wir haben am Anfang versucht, alles gemeinsam zu entscheiden aber es funktioniert einfach nicht. Wir haben es ein halbes Jahr lang versucht und in diesem halben Jahr haben wir wirklich nichts gemacht, weil immer irgendwer meinte: „Nee, kein Bock drauf!“. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt bin ich halt der Chef.
Nura: Aber das funktioniert super, weil jeder die Aufgaben hat, in denen er gut ist. Stefania ist super im Organisieren, Jeanette kann sich super Choreographien ausdenken, Lulu verteilt die Aufgaben und macht selbst gar nichts.
Saz: Und was machst du, Nura?
Nura: Ich bin die Prinzessin! Nein. Ich bring immer Humor in die ganze Gruppe. Und manchmal leg ich auf. Das kann ich ganz gut. Aber es klappt voll gut so. Wir sind ein gutes Team.
Saz: Ihr hattet also am Anfang den Anspruch, im Konsens zu entscheiden und habt das dann aufgegeben?
Lulu: Am Anfang waren wir eben auch 16 Leute. Die Mädels kamen aus allen Schichten und aus allen Ecken. Jedes Mädchen, das wir auf der Straße getroffen haben, war automatisch in der Band. Deswegen hatten wir alle nie die gleichen Interessen. Es ist jetzt immer noch schwierig. Wir würden nie auf den Punkt kommen. Wir hätten kein einziges Lied auf der scheiß CD, wenn nicht irgendwer mal entscheiden würde, wie wir was machen.
Nura: Es gibt immer eine, die einen Song total toll findet und eine andere mag ihn eben nicht. So läuft das immer. Doreen hat dann irgendwelche Lieblingslieder, die ich nicht so toll finde und ich hab dann andere Lieblingslieder.
Saz: Und kann eine Person sagen: „Das finde ich jetzt scheiße. Da mach ich nicht mit.“? Gibt es die Möglichkeit?
Lulu: Also es gibt ein Lied, das Doreen total scheiße findet, bei dem ich sie nicht zwinge, mitzutanzen. Aber sonst finde ich das auch doof, so was zu machen. So eine Ausrede lasse ich eigentlich nicht gelten. Das Gute ist auch: Je öfter man den Blödsinn hört, desto eher gewöhnt man sich dran oder findet etwas auch gut. Kennt ihr die Band Anajo? Die machen so ganz langweilige Bla-Bla-Akustik-Scheiße. Aber ich hab’s mir ein paar mal angehört und dann war’s auch okay. Dann war ich auch Fan und hab die Texte mitgesungen. Ich bin da leicht zu kriegen.
Saz: Ihr habt gerade gesagt, dass ihr am Anfang 16 Leute ward. Wie seid ihr dann geschrumpft?
Lulu: Ach die sind alle von alleine gegangen. Das ging auch relativ schnell. Den meisten war es einfach zu anstrengend. Viele der Mädels wollten auch selbst gerne im Mittelpunkt stehen und sich das Rampenlicht teilen zu müssen, war für viele nicht cool.
Saz: Seid ihr vorsätzlich eine Mädchen-Band?
Lulu: Auf jeden Fall. Wir wollten ja eigentlich wie die Pussycat Dolls sein. Nur in normal. Als normale Menschen mit normalen Pickeln und normalen Arschgrößen.
Saz: Waren die Pussycat Dolls auch so viele?
Lulu: Die waren auch sieben, glaube ich.
Saz: Es ist ja auffällig, dass ihr nur Frauen in der Band seid. Bis auf drei Musiker. Ihr werdet deshalb auch als Riot-Girl-Band dargestellt.
Lulu: Ich glaube das haben wir einfach selbst geschrieben und irgendwann haben es einfach alle übernommen. Das ist das Geile. Du kannst über deine Band eigentlich alles schreiben, was du möchtest. Es gibt immer so viel faule Journalisten, die das einfach nachschreiben.
Nura: Das war bestimmt deine Mama.
Saz: Gleichzeitig habt ihr aber mal in der Märkischen Allgemeinen gesagt, dass es bei euch vor allem darum gehen würde, Boys kennen zu lernen und Bier zu schnorren. Geht es euch wirklich nur darum?
Lulu: So hat ja eigentlich alles angefangen. Deswegen haben wir uns ja gegründet. Jedes Mädchen steht auf so süße Rockstar-Boys. Und wir eben auch. Und wir wollten uns die eben klarmachen. Ich hab mich nicht damit zufrieden gegeben, einfach schreiend vor der Bühne zu stehen. Ich wollte dann schon richtig in den Backstage und alles mal abchecken. Aber ich wollte auch nicht einfach nur gevögelt werden. So Groupie-mäßig wollte ich auch nicht sein. Ich wollte cool dazugehören. Und nicht einfach nur die Beine breit machen. Dann musst du einfach eine Band gründen. Jedes Mädchen, das sonst in den Backstage kommt, muss eigentlich ran. Das ist gängig so.
Nura: Jetzt läuft es andersrum. Wie ist noch mal das Sprichwort mit dem Hasen? Jetzt läuft der Hase andersrum?! Irgendwas mit dem Hasen war das doch. So läuft der Hase jetzt? Der Hase läuft auf jeden Fall. Wir teilen auch immer fair auf. Jede mindestens fünf. Unter sechs nicht.
Saz: Ihr ward ja auch mit K.I.Z. auf Tour. Die haben oftmals krass sexistische Texte. Es hat den Anschein, dass das Publikum die Ironie, die dahinter steckt, nicht versteht. Wie habt ihr das empfunden, als ihr mit Ihnen auf Tour wart?
Lulu: Naja du kannst dir deine Fans eben nicht aussuchen. Es gibt immer ein paar Pleppos. Dagegen kannst du nichts machen. So ist das natürlich auch bei K.I.Z., weil sie eben mit vielen Klischees spielen. Und es gibt einfach zu viele dumme Menschen. Denen kannst du ja nicht verbieten, auf’s Konzert zu gehen. Als Mädchen-Band war es schon schwierig. Aber das war eigentlich auch klar. Wir wussten, was auf uns zukommt. Das erste, was wir auf der Bühne hörten, war „Ausziehen!“. Damit rechnest du halt. Das ist schon lange her aber am ersten Abend hab ich auf jeden Fall geweint, das weiß ich noch. Mit dem Hass, der uns da entgegen geschlagen ist, habe ich dann doch nicht gerechnet. Wir wurden bespuckt, es sind Bier-Becher geflogen. Aber auch Geld. Nicht, weil sie uns bezahlen wollten, sondern weil sie uns wehtun wollten. Es gab nichts Hartes und auch nur Plastik-Becher, deswegen haben sie Geld geworfen. Das war richtig hart. Ich habe mich am nächsten Tag fast nicht auf die Bühne getraut. Aber ich musste ja dann. Das hat echt Überwindung gekostet.
Saz: Wie seid ihr damit umgegangen?
Lulu: Wir haben Schnaps getrunken und dann ging’s wieder. Was willst du machen? Du kannst ja nicht einfach nach Hause fahren. Dann wäre ich ja voll die Lusche. Ich weiß noch, dass Tarek von K.I.Z. oben saß und meinte: „Das ist so assi, was da draußen abgeht.“. Ich glaube er hat sich auch ein bisschen geschämt. Das ist halt nicht nur bei Hip Hop so. Das ist allgemein so. Wenn du auf Fritz im Radio läufst, dann hören dich eben viele Leute und dann ziehst du alle Sorten von Menschen an. Da sind dann auch so Dorf-Prolls dabei, die sich eigentlich lieber kloppen wollten.
Saz: Seid ihr mittlerweile gewappnet, falls so was noch mal passieren sollte?
Lulu: Ja. Ich glaube, ich würde das nicht mehr so sehr an mich rankommen lassen. Wir können ganz gut damit umgehen, wenn uns jemand scheiße findet. Was relativ oft passiert. Das ist schon okay.
Nura: Immer mit Humor nehmen! Und einfach sagen: „Jetzt kommt noch ein Song!“.
Lulu: Ich finde ja auch viele Bands scheiße. Denen würde ich das auch gerne sagen.
Saz: Euch wird in dem Kontext ja auch häufig vorgeworfen, ihr würdet Männerphantasien bedienen. Ihr hättet ja auch die Möglichkeit, in euren Texten und auf Konzerten auf solche Vorfälle zu reagieren
Lulu: Wir wollen nicht immer mit dem Zeigefinger rumrennen, ich fühle mich einfach nicht dafür verantwortlich, die Leute darauf hinzuweisen, dass das jetzt Scheiße ist. Wenn ich die doof finde, gehe ich weg, und dann ist gut. Wenn ein Typ dir blöd kommt, und du gibst ihm zu verstehen, dass er sich gerade einfach nur lächerlich macht, ist das doch am effektivsten.
Saz: Der Themenschwerpunkt der SAZ ist ja gerade Rassismus. In der letzten Woche waren wir viel in Marzahn-Hellersdorf, um uns solidarisch mit den Flüchtlingen, die dort in einem Heim untergebracht werden sollen, zu zeigen. Ist Rassismus für euch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
Lulu: Das Thema begleitet uns ständig. Wenn Nura mit uns zu Konzerten fährt machen wir uns jedes Mal Gedanken drüber. Es ist natürlich ‚n großer Unterschied, ob wir in einem linken Jugendzentrum spielen oder auf irgendeinem Stadtfest, zu dem dann jeder Dödel kommen kann. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon sehr groß, dass Nazis auf der Matte stehen und was Dummes sagen.
Nura: Wenn dann irgendein Idiot in der ersten Reihe steht und durch blödes Glotzen verunsichern will, dann kontern wir das, in dem wir versuchen, einfach noch mehr Spaß zu haben.
Lulu: Dadurch, dass wir kein Lied haben, in dem so klar gesagt wird, „Nazis sind Scheiße“ kommen eben manchmal auch Freiwild-Fans und solche Leute auf unsere Konzerte. Die denken dann, wir wären gar nicht politisch, einfach weil sie sich nicht mit uns beschäftigt haben. Wir finden es so selbstverständlich gegen Nazis zu sein, dass wir das nicht permanent betonen müssen. Wir hatten bei manchen Konzerten schon Zwischenfälle mit Rassisten, denen wir dann auch deutlich unsere Meinung gesagt haben – einmal bin ich im Streit mit einem rassistischen Hausmeister vor lauter Wut die Treppe runter gefallen.
Saz: Das heißt, dass ihr Konfrontationen schon nicht aus dem Weg geht.
Lulu: Nein, wenn ich was mitkriege, dann schreite ich auf jeden Fall ein. Ich bin zwar keine, die dann gleich ihre Fäuste schwingt, da ich da realistisch gesehen eher den kürzeren Ziehen würde, aber wenn ich was Scheiße finde, dann sage ich das auch.
Saz: Nura, du hast ja vorhin gesagt, dass deine Strategie im Umgang mit dummer Anmache ist, dass du dann einfach noch wilder drauf losspielst.
Nura: Was sollte ich sonst machen? Wenn ich rumheulen würde, würde mir das nix bringen. Aber es gab schon Momente, in denen ich in den Backstage gegangen bin und mich dann bei den anderen ausgekotzt habe. In solchen Momenten sind dann die anderen aus der Band da.
Lulu: Schweiz war auch krass, weißt du noch?
Nura: Ja, da wurden wir aber alle rassistisch angemacht. Stefania sieht z.B. auch südländisch aus, wir sehen ja alle nicht so deutsch aus. Wir unter uns machen manchmal Witze, z.B. über die Brille von Christin. Aber wir kennen uns alle gut und wollen uns nicht mit irgend welchen Sachen verletzen. Du musst halt aufpassen, dass die Leute nicht denken, sie könnten das mit dir machen. Die anderen sind bei uns in der Band immer da. Wenn irgend etwas ist, gehe ich immer sofort zu den anderen, und sage, Hey, der hat das und das gerufen, und dann gehen wir gemeinsam los (lacht).
Lulu: Dann ziehen wir unsere roten Jacken an und dann geht’s ab, Baseballschläger! Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, das ist so ’nen Männerding, weil sie nicht wissen, wie sie die Frau anmachen sollen. Dann suchen sie sich was möglichst doofes raus. Männer denken ja eh immer wenn sie betrunken sind, dass sie einen beleidigen müssen und Frauen das dann geil finden würden.
Saz: unsere letzte Frage: in dem Video zu Klaus…
Lulu: ach, alles klar…
Saz: flüchtet ihr vor einem Kaugummi und rennt auf der Flucht durch die Stelen des Holocaust-Mahnmals. Ihr kontextualisiert das nicht, sondern nehmt nur die Stelen als Kulisse. Wir waren davon etwas irritiert. Findet ihr das Setting nicht etwas unpassend?
Lulu: wir haben da jetzt schon oft etwas dazu gesagt. Wir haben auch echt überlegt, ob wir das machen können, es gibt dazu ein Interview in der Berliner Zeitung mit dem Architekten. Er ist auch der Meinung, dass es ja ein Mahnmal sei. Da wird ja nicht aktuell getrauert, sondern man soll sich da erinnern, man soll da auch spielen und es ganz normal in seinen Alltag mit einbeziehen. Eigentlich ging es uns hauptsächlich um die Architektur, das triste und graue darzustellen, eigentlich ging es uns gar nicht um die Bedeutung. Gegenfrage: Findet ihr es nicht ok?
Saz: Wir finden grundsätzlich die Art des aktuellen Mahnmals nicht gut. Weil es eben die Möglichkeit gibt, dass man da so lustig drauf rumhüpfen kann. Und die ganze Mahnmalbauerei in Deutschland folgt aus unsere Sicht eben der Devise: wir bauen einfach ein Mahnmal, und dann ist die ganze Geschichte erledigt. Und wir denken, dass man das Klaus-Video, wenn man die Stelen darin erkennt, nicht schauen kann, ohne an den Holocaust zu denken. Eben weil das Mahnmal ja doch für etwas steht.
Doreen: Es hat halt einfach gut gepasst vom optischen.
Nura: Es sollte gar nicht respektlos gemeint sein.
Saz: Wie geht es jetzt – nachdem ihr letztes Jahr beim Bundesvision Song Contest aufgetreten seid – weiter bei euch?
Lulu: Eigentlich wollten wir den gewinnen und danach zum Eurovision. Aber dann gewinnen wir halt was anderes. Ganz viel gewinnen steht auf dem Plan, egal was!

]]>
strassenauszucker <![CDATA[„Ich wollte trotzdem kritisch und subversiv bleiben“]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/01/06/ich-wollte-aber-trotzdem-kritisch-und-subversiv-bleiben/ 2014-01-06T13:33:14Z 2014-01-06T13:33:14Z Allgemein Sweet Talking Straßen aus Zucker sprach mit Pyro One über sein neues Album, politischen vs. klassischen Rap und die Schönheit utopischer Blasen. Enjoy!

Saz: Am 22. November ist dein neues Album „Ausgezogen aus Nimmerland“ erschienen. Vielleicht hast du Lust, kurz zu erzählen, was dieses Album von deinen anderen unterscheidet? Was war beim Entstehungsprozess anders?

Pyro: Was die Leute angeht, die daran mitgearbeitet haben, hat sich nicht viel geändert. Ich mache das immer mit Leiji zusammen. Er produziert zusammen mit Beat 2.0 fast hundert Prozent meiner Sachen und macht auch meine Artwork. Was dieses Mal vielleicht ein bisschen anders war, war, dass ich die beiden mit einem textlichen Pamphlet genervt habe. Wir haben bisher zwei Alben und dazwischen noch einige Sachen gemacht. Ich wollte einmal Bilanz ziehen, was wir gemacht haben, was gut lief und wo es vielleicht eine Baustelle gibt, an der wir nochmal arbeiten müssen. Zum Beispiel ist es bei mir oft so, dass mir Leute sagen, dass sie das live total gut finden, was für mich ja gut ist. Aber ich merk, dass es bei den Platten immer so eine Diskrepanz zu den Live-Geschichten gibt. Ich wollte also versuchen, beim Schreiben der Songs ein bisschen klarer zu werden, sodass es wirklich nur ein Thema oder eine Emotion pro Song gibt und das Ganze nicht so kryptisch ist. Wir haben uns auch ein neues Mic besorgt, damit die Stimme besser raus kommt. Und dann haben wir eigentlich wie immer losgelegt. Der Anfang ist immer, dass ich dem Ganzen so einen Überbegriff gebe. In diesem Fall war es Nimmerland.

Saz: Auf deinem Debütalbum „Tränen eines Harlekins“ finden sich unter anderem Tracks wie „Feuer“, die sehr wütend wirken. Dein aktuelles Video zu „Deplatzierte Glückskinder“ kommt hingegen weit weniger zornig daher. Würdest du sagen, dass du „braver“geworden bist?

Pyro: Nö. Das ist so eine Sache: „Krawall“ ist beispielsweise ein Song, der mir ein bisschen hinterher läuft. Wenn ich live spiele und sage, dass ich gerne ein paar neue Sachen spielen würde, kommt sofort: „Krawall“. Aber ich bin eben keine Jukebox. Und ein paar Themen bleiben zwar relevant aber sie erschöpfen sich. Ich kann nicht jedes Mal einen Song machen, in dem Bullengewalt thematisiert wird. Also ich könnte schon aber das wäre auf Dauer nicht so spannend. Und es war schon ein Ansatz, das Album nicht braver aber zumindest einen Tick eingängiger zu machen. Dass man die Botschaften eher so in den Subtext packt und dass es die Leute nicht so abschreckt, weil sofort der Extremismus-Stempel auf die Sachen kommt. Ich wollte aber trotzdem kritisch und subversiv bleiben aber die Leute sollen es hören und verstehen können, ohne eine linke Sozialisation hinter sich zu haben.

Saz: Was hat dich während der Arbeit an dem Album inspiriert oder beschäftigt?

Pyro: Hauptsächlich meine Biographie. Die Tatsache, dass ich jetzt in der Lohnarbeit angekommen bin. Dass ich jetzt auf einer vollen Stelle arbeite und dass es daher immer ein Jonglieren ist zwischen Zeit, die man für die Subkultur und die Musik hat und Zeit, die einfach für den Lohnerwerb draufgeht. Und dazwischen gefangen zu sein. Eine andere Überlegung ist, was übrig geblieben ist, von dem, was man sich vielleicht ganz am Anfang vorgestellt hat. Also vor dem Studium, nachdem man aus der Schule raus war oder sogar noch während der Schulzeit. Welche Ideen man hatte, wie man später mal sein Leben bestreiten wollte. Das alles kreist über diesem Nimmerland-Thema. Es hat sich viel bei mir geändert aber ich bin cool damit und kann auch durchaus mit der Arbeit umgehen. Aber natürlich hab ich auch Bock, die Musik zu machen und dafür Zeit zu finden. Das beißt sich ganz oft.

Saz: Hat Rappen für dich auch etwas Politisches?

Pyro: Ja, eindeutig. Rap-Musik war schon immer politisch und wurde ganz lange in der Öffentlichkeit als nicht-politisch wahrgenommen. Und dann lag der Fokus immer auf diesem unpolitischen, konventionellen Kram. Aber es gab ja schon immer politische Rapper und Rapperinnen, bei denen nicht nur die Sprache und die Musik, sondern auch inhaltliche Texte eine Rolle gespielt haben. Rappen ist auch ein einfaches Instrument, weil du dafür erstmal nichts brauchst, du musst keine Anschaffungen machen und brauchst auch kein Instrument lernen.

Saz: Wir bei Straßen aus Zucker haben uns in unserer aktuellen Ausgabe mit der jüngeren Geschichte des Rassismus in Deutschland und seinen verschiedenen Erscheinungsformen auseinandergesetzt. Ist das ein Thema, das dich beschäftigt?

Pyro: Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen Rassismus sowie alle Formen von Diskriminierung. Ich arbeite mit Kindern in Hohenschönhausen, die eher deutsch sozialisiert sind. Aber auf Grund ihrer Familienhintergründe sind sie total benachteiligt und in allem, was später auf sie zukommt, haben sie denkbar schlechte Startchancen. Rassismus und andere Formen von Ausgrenzung begegnen mir auch in meinem Alltag. Wir haben mit TickTick Boom viele Sachen für das Flüchtlingscamp am O-Platz gemacht und haben, wenn wir über die Soli-Zwecke bei Konzerten selbst entscheiden durften, immer versucht, es dorthin zu spenden. Da passiert gerade ganz viel, was unbedingt zu unterstützen ist.

Saz: Du hast gerade schon TickTick Boom angesprochen. Du bist ja auch ein Teil dieses Zusammenschlusses. Ihr habt letztes Jahr eine Zecken-Rap-Gala in Berlin und Hamburg organisiert, habt im Sommer auf der Fusion gespielt und du hast vor einiger Zeit ein Video veröffentlicht, das sich auch auf TickTick Boom bezieht. Wie ist da der derzeitige Stand? Was habt ihr für die Zukunft geplant?

Pyro: Es gibt im Januar und Februar wieder jeweils eine Zecken-Rap-Gala in Hamburg und Berlin. Und wir haben uns entschieden, dass wir den Begriff Zecken-Rap-Gala nur für diese zwei Abende benutzen, weil diese von uns organisiert sind. Bei den anderen Shows ist es eine normale Gig-Anfrage. Und am 16. Januar kommt dann das TickTick Boom Album. Es wird eng aber das sollte stehen. Daran wird gerade fleißig gestrickt.

Saz: Für dein neues Album hast du mit einigen Künstler_innen zusammengearbeitet z.B. den Kaputt Krauts und Kobito. Gibt es Artists, mit denen du unbedingt mal zusammenarbeiten möchtest?

Pyro: Es gibt jetzt niemanden, den ich auf einem Zettel habe, mit dem ich unbedingt was machen müsste. Im Deutschrap gibt es natürlich ein paar, auch aus dem konventionellen Bereich, bei denen ich jetzt nicht traurig wäre, wenn es eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit geben würde. Aber ich weiß, dass das meistens ziemlich unrealistisch ist. Viele brauche ich gar nicht anfragen, weil wir dafür einfach zu klein sind. Und natürlich gibt es auch bei den Amis Leute, mit denen ich auf jeden Fall arbeiten würde. Das wäre dann aber der normale Musikbetrieb, was bedeutet, man müsste Features einkaufen und so einen Quatsch. Daran habe ich überhaupt kein Interesse. In der Regel möchte ich die Leute, mit denen ich zusammenarbeite auch ein bisschen kennen. Da besteht dann neben der musikalischen auch eine menschliche Sympathie. Deswegen sind die Features und Zusammenarbeiten bisher immer aus dem gleichen Dunstkreis entstanden und damit bin ich auch völlig zufrieden.

Saz: Stell dir folgendes Szenario vor: Am Abend spielst du noch auf einem TickTickBoom Konzert und am nächsten Tag wird neben Dir in der U-Bahn eine Person homophob oder rassistisch beleidigt. Ist es nicht sehr ernüchternd zu merken,dass die Utopie, die Du dir mit deinen Freund_innen aufbaust, nicht die Realität ist? Wie gehst du damit um?

Pyro: Das ist ja die Funktion einer Utopie. Ich glaube man muss auch so realistisch sein, um sich davon nicht kaputt machen zu lassen. Natürlich haben wir oder habe ich nur kleine Wirkungskreise aber die Antwort darauf, dass eine Utopie eben nicht die Realität ist, kann ja nicht sein, es sein zu lassen. Man kann nur immer wieder probieren, darauf aufmerksam zu machen, Leute anzustupsen und ein Bewusstsein zu schaffen. Da geht es auch darum, dass ich in der Bahn meine Klappe aufreißen würde. Das hat aber nichts mit mir als Künstler zu tun, sondern mit mir als Mensch, weil es einfach meine Überzeugung ist. Und wenn Leute zum Beispiel über die Musik Anhaltspunkte finden, sich mit Themen tiefer gehend auseinanderzusetzen, dann ist ja schon mal ein bisschen was gemacht. Das geht auf vielen unterschiedlichen Gebieten. Das kann Musik, eine Demo oder eine Zeitung sein. Also das ist nicht unbedingt ernüchternd, weil man es eigentlich schon weiß. Ich erwarte jetzt nicht, dass sich alle gegen Nazis engagieren, wenn ein Song gemacht wird, der die Naziproblematik thematisiert.

Saz: Du befindest dich eben immer in so einer Blase, wenn du nur mit deinen Leuten unterwegs bist.

Pyro: Und deswegen ist es so schön, dass es diese Blasen gibt. Ich finde das, was wir bei TickTick Boom machen musikalisch uneingeschränkt vorzeigbar und das basiert vor allem auf freundschaftlicher Ebene. Wir sehen uns in verschiedenen Konstellationen öfter mal. Die Fusion war für mich dieses Jahr beispielsweise Urlaub und Musik in einem. Alle TickTick boom-Leute geballt auf einem Haufen ist natürlich richtig schön.

Saz: Gerade im Hip-Hop Bereich spielen Homophobie und Sexismus immer noch eine große Rolle. Wie kannst du dich innerhalb der Szene davon distanzieren? Hörst du nur politisch korrekte Musik?

Pyro: Nein, weil ich neben meinem politischen Bewusstsein auch eine musikalische Sozialisation habe und die hat über klassischen Ami-Hip-Hop und Deutsch-Rap-Klassiker stattgefunden. Deswegen höre ich mir auch konventionellen Rap an. Und da passieren auch spannende Sachen. Es gibt da durchaus bekannte Leute, die nicht uneingeschränkt vertretbar sind. Das ist ganz oft so, dass ich die Platten höre und denke, dass die eigentlich ganz gut ist und dann gibt es einen Song oder einen Part, bei dem ich denke: „Och nee, scheiße! Geht nicht klar!“. Dann kommt eben eine Sache, die mich den Künstler oder die Künstlerin nicht für voll nehmen lässt. Ich habe Interesse an diesem ganzen Rap-Kram und den Battle-Geschichten. Aber ich steige aus, wenn es auf so eine gewisse Ebene geht, auf der sich dann nur noch über die Mutter des jeweils anderen ausgelassen wird. Da kriege ich dann zu viel. Und meine Abgrenzung ist im Prinzip die, dass es wenige Überschneidungen zu diesem Bereich gibt. Sollte es dann zu Anfragen aus diesem Bereich kommen, muss ich mir überlegen, ob das für mich klar geht und wenn es nicht klar geht, sage ich eben ab. Das ist bei Konzerten noch einfacher. Bei irgendwelchen Mediengeschichten wie Platten-Besprechungen oder dem Zeigen von Videos ist es dann schon schwieriger, weil es ja auch unser Anliegen ist, in den Bereich einzuwirken. Ganz viele Leute, die auch Hip Hop hören, haben vielleicht gar nicht die Chance, das breite Spektrum kennenzulernen, weil die Medien so eindimensional berichten und nur den klassischen Kram zeigen. Und dann finde ich es schon okay, wenn mein Video unter einem Kollegah-Video auftauchen würde. Ich hätte damit keine Schwierigkeiten. Aber es ist halt schade, dass der Fokus fast nicht da ist. Deswegen ist es gut, dass wir uns so abgrenzen und im Endeffekt entscheiden wie man etwas machen will und mit wem.

Saz: Gibt es noch etwas, das du loswerden willst?

Pyro: Platte checken! Natürlich freut es mich, wenn die gehört wird.

]]>
strassenauszucker <![CDATA[Magazin für das schöne Leben statt irgendwelcher Staats/oder Volkssouveränitäten]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2014/01/02/magazin-fuer-das-schoene-leben-statt-irgendwelcher-staatsoder-volkssouveraenitaeten/ 2014-01-02T16:13:58Z 2014-01-02T16:13:58Z Allgemein News Straßen aus Zucker statt Compact

In „Compact – Magazin für Souveränität“ schreiben Rechtskonservative und Journalist_innen der Neuen Rechten ihren Bockwurst-Senf zu Themen wie deutscher Geschichte, der Homoehe, Gleichberechtigung der Geschlechter, Asyl und Migration in Deutschland und dem NSU. Darunter vor allem der Herausgeber Jürgen Elsässer, der einen Wandel vom linken Antisemitismuskritiker über den rassistisch begründeten Kosovo-Kriegsgegner zum rechtskonservativen Verschwörungsheini hingelegt hat, der eine*n staunen lässt (und im Gegensatz zu Nasen wie Horst Mahler oder Bernd Rabehl, die auch schon immer das Nationale im Soziale super fanden, ist bei ihm auch schwer eine inhaltliche Linie erkennbar, die das erklären könnte).
Sein Magazin liegt manchmal in Cafés, Imbissen und Kneipen als kostenlose Gabe an Lesezirkel aus. Und ist im Zeitschriftenhandel und im Abo zu bekommen. Es hat ne Mini-Auflage, aber ist durch die Scharnierfunktion zur AfD und Neuen Rechten trotzdem nicht zu unterschätzen.

Die Autorinnen und Autoren von Compact haben vor allem eins: Mächtig viel Angst. Angst um Deutschland, Angst vor Migration nach Deutschland, vor einer Überfüllung im Land, Angst um die konservative Ehe und die Familie, Angst vor Emanzipation (eigentlich: Angst vor Frauen), sehr große Angst vor Verlust von Männlichkeit und Auflösung von Geschlechterverhältnissen, Angst vor „dem Anderen“, große Angst vor Israel und den USA. Und natürlich Angst vor allerlei Verschwörungen.
Weswegen sie einfach mal allen, die nicht in ihr Weltbild passen, Angst machen wollen: Homosexuell-Lebenden, Migrant*innen, emanzipierten Frauen, ungestählten Männern.

Mut zur Wahrheit? Ey, ma ganz ehrlich Leute: Mit Compact wird niemand schlau. Wer sich dennoch ein Ansichtsexemplar aus der Kneipe, dem Kiosk oder dem Cafe ausleihen möchte, sollte eine Ausgabe Straßen aus Zucker da lassen. Wir schicken kostenlos zu.

Mehr zu Compact findet ihr hier

Einen Artikel gegen Antisemitismus gibt es in der SaZ # 3 und als Podcast, eingesprochen von Dirk von Lowtzow

Aus derselben Ausgabe ebenfalls passend: Eine Kritik von Verschwörungstheorien

]]>
strassenauszucker <![CDATA[SaZ # 9 geht online!]]> http://strassenauszucker.blogsport.de/2013/11/28/it-doesnt-matter/ 2013-12-13T14:18:32Z 2013-12-13T14:18:32Z Allgemein Straßen aus Zucker Zeitung It doesn‘t matter if you‘re black or white…schön wär‘s, Michael! Stimmt schon, vielen kann es egal sein. Hautfarbe: Hmmm….hellbeige? Rosa? Wer nicht als weiß durchgeht, kennt sich besser aus. In unserer neunten Ausgabe der Straßen aus Zucker befassen wir uns mit Rassismus – eine weitere Begrenzung der Welt, auf die wir uns nicht geeinigt haben. Wir haben versucht herauszufinden, wie diese Strukturen entstanden sind, die uns vom schönen Leben trennen, wie sie wirken und wie sie erhalten werden.

#9 Titel

Die Arbeit an der Ausgabe war nicht leicht. Wie über Rassismus schreiben, wenn es keine unmittelbaren eigenen Erfahrungen damit gibt? Es gibt Menschen, die können sich aussuchen, ob und wann sie sich mit Rassismus beschäftigen wollen. Dass sie aus Kreuzberg kommen, wird ihnen vielleicht nicht geglaubt, aber mit einem kleinlauten „Pankow“, „Brandenburg“ oder „Wien“ ist die Frage nach der Herkunft für das Gegenüber dann abschließend geklärt. Ihre guten deutschen Sprachkenntnisse müssen sie nicht dauernd erklären, nicht die Bedeutung ihres Namens kennen. Keine Aufforderung, sich zu integrieren oder „wieder zu gehen“. Warum „Refugee“ „Fighter“ bedeutet, warum es immer noch Rassismus gibt, obwohl fast niemand Rassist_in sein will – und welche Rolle dieses blöde Deutschland dabei gerne spielt. Das und mehr in diesem Heft.

Lest hier on­line oder be­stellt euch Aus­ga­ben zum Lesen und Ver­tei­len.

]]>